08:57 AM 07/07/2020 Lượt xem: 410
Sáng 24/6/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số (DTTS) ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”. PGS.TS. Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có TS. Phan Văn Hùng - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Vụ Tổng hợp (UBDT); Văn phòng Chương trình CTDT/16-20 và Bộ Khoa học & Công nghệ

08:55 AM 07/07/2020 Lượt xem: 414
Ngày 25/6/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia “Quản lý xung đột xã hội và điểm nóng chính trị xã hội ở vùng dân tộc nước ta hiện nay”. TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KH&CN UBDT chủ trì buổi họp. Cùng dự có các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài, đại diện Vụ Tổng hợp (UBDT); Văn phòng Chương trình CTDT/16-20, Bộ KH&CN và các nhà khoa học.

08:53 AM 07/07/2020 Lượt xem: 398
Chiều 25/6/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học-công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia “Những giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam”. PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có TS. Phan Văn Hùng - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài, đại diện Vụ Tổng hợp (UBDT); Văn phòng Chương trình CTDT/16-20, Bộ KH&CN và một số nhà khoa học.

08:50 AM 07/07/2020 Lượt xem: 326
Ngày 02/72020, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học-công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia “Nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số đến năm 2030”, mã số: CTDT.20.17/16-20. TS. Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội là Chủ tịch Hội đồng. Cùng dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông - Phó Chủ tịch Hội đồng; TS. Phan Văn Hùng - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài, đại diện Vụ Tổng hợp (UBDT); Văn phòng Chương trình CTDT/16-20, Bộ KH&CN và một số nhà khoa học.