Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia "Đánh giá hiệu quả, tác động của chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng DTTS và miền núi từ năm 1990 đến nay. "; Mã số nhiệm vụ: CTDT.40.18/16-20

08:48 AM 27/01/2021 Lượt xem: 272 In bài viết

Ngày 24/12/2020, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia “Đánh giá hiệu quả, tác động của chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng DTTS và miền núi từ năm 1990 đến nay.", mã số CTDT.40.18/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do TS Trần Minh Hằng làm chủ nhiệm; Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Thành viên trong hội đồng gồm: TS Nguyễn Lâm Thành làm Chủ tịch hội đồng; TS Đôn Tuấn Phong làm Phó chủ tịch hội đồng; TS Nguyễn Hải Hữu và TS Trần Toàn Thắng làm Ủy viên phản biện; và các thành viên khác.

Đến tham dự cuộc họp còn có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại Đạt

Tin khác