Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia "Những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số nước ta."; Mã số nhiệm vụ: CTDT.32.18/16-20

04:44 PM 18/03/2021 Lượt xem: 236 In bài viết

Ngày 20/12/2020, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia “Những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số nước ta.", mã số CTDT.32.18/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do TS Đậu Tuấn Nam làm chủ nhiệm; Học viện Chính trị khu vực I làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Thành viên trong hội đồng gồm: PGS.TS Đoàn Minh Huấn làm Chủ tịch hội đồng; GS.TSKH Phan Xuân Sơn làm Phó chủ tịch hội đồng; TS Nguyễn Văn Hùng và PGS.TS Vũ Thanh Sơn làm Ủy viên phản biện và các thành viên khác.

Đến tham dự cuộc họp còn có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại Đạt

Tin khác