Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về dư luận xã hội ở vùng DTTS nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa."; Mã số nhiệm vụ: CTDT.37.18/16-20

08:45 AM 27/01/2021 Lượt xem: 379 In bài viết

Ngày 15/01/2021, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về dư luận xã hội ở vùng DTTS nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa.", mã số CTDT.37.18/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do TS Phan Tân làm chủ nhiệm; Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Thành viên trong hội đồng gồm: PGS.TS Nguyễn Duy Bắc làm Chủ tịch hội đồng; ThS Hoàng Thị Hạnh làm Phó chủ tịch hội đồng; PGS.TS Phạm Bích San và PGS.TS Nguyễn Văn Minh làm Ủy viên phản biện; và các thành viên khác.

Đến tham dự cuộc họp còn có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại Đạt

Tin khác