Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia "Tác động của suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu đến đời sống của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay"; Mã số nhiệm vụ: CTDT.45.18/16-20

11:18 AM 08/02/2021 Lượt xem: 393 In bài viết

Ngày 15/01/2021, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia “Tác động của suy thoái môi trường và biến đôi khí hậu đến đời sống của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay", mã số CTDT.45.18/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do PGS.TS Tường Duy Kiên làm chủ nhiệm; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Thành viên trong hội đồng gồm: TS Phan Văn Hùng làm Chủ tịch hội đồng; TS Bùi Thanh Thu làm Phó chủ tịch hội đồng; GS.TS Trần Thục và GS. TS Trương Quang Hải làm Ủy viên phản biện và các thành viên khác.

Đến tham dự cuộc họp còn có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại Đạt

Tin khác