Nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia " Hệ thống hóa, phân tích các nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay"

09:45 AM 22/07/2019 Lượt xem: 161 In bài viết

Ngày 26/5/2019 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia “ Hệ thống hóa, phân tích các nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay” mã số CTDT.05.16/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do PGS.TS. Phạm Bích San làm chủ nhiệm, Viện nghiên cứu và tư vấn phát triển làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

Thành viên trong hội đồng gồm: PGS.TS Đoàn Minh Huấn làm chủ tịch hội đồng; Thứ trưởngPhó Chủ nhiệm UBDT Y Thông làm phó chủ tịch hội đồng; PGS.TSKH.Phan Xuân Sơn và TS.Hoàng Xuân Lương làm ủy viên phản biện và các thành viên khác

Đến tham dự cuộc họp còn có đồng chí TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Tất cả các thành viên trong hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại đạt. 

Tin khác