Nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia "Hệ thống hóa và đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc của Việt Nam từ năm 1986 đến nay"

10:15 AM 23/07/2019 Lượt xem: 306 In bài viết

Ngày 01/6/2019 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia "Hệ thống hóa và đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc của Việt Nam từ năm 1986 đến nay" mã số CTDT.06.16/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do TS Trịnh Quang Cảnh làm chủ nhiệm, Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

Thành viên trong hội đồng gồm: TS. Nguyễn Văn Hùng làm chủ tịch hội đồng; TS. Hoàng Xuân Lương làm phó chủ tịch hội đồng; PGS.TS Phạm Quang Hoan và Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc - Ủy ban Dân tộc Bùi Văn Lịch làm ủy viên phản biện và các thành viên khác

Đến tham dự cuộc họp còn có đồng chí TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Tất cả các thành viên trong hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại đạt.

 

Tin khác