Nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức "

04:11 PM 04/10/2019 Lượt xem: 290 In bài viết

Ngày 4/10/2019 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức " mã số CTDT.28.17/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do TS Nguyễn Văn Dũng làm chủ nhiệm; Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

Thành viên trong hội đồng gồm: TS. Nguyễn Lâm Thành phó chủ tịch hội đồng được PGS.TS. Đoàn Minh Huấn ủy quyền làm chủ tịch hội đồng; PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh và TS. Hà Việt Quân làm ủy viên phản biện cùng các thành viên khác.

Đến tham dự cuộc họp còn có đồng chí TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Tất cả các thành viên trong hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại đạt.

Tin khác