Nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia "Nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam"

08:09 AM 10/10/2019 Lượt xem: 911 In bài viết

Ngày 4/10/2019 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam " mã số CTDT.22.17/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do PGS. TS. Nguyễn An Ninh làm chủ nhiệm;Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

Thành viên trong hội đồng gồm: GS.TSHK. Phan Xuân Sơn làm chủ tịch hội đồng; Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh làm phó chủ tịch hội đồng; TS Nguyễn Ngọc Vân và PGS.TS Nguyễn Văn Minh làm ủy viên phản biện cùng các thành viên khác.

Đến tham dự cuộc họp còn có đồng chí TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Tất cả các thành viên trong hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại đạt.

Tin khác