UBDT nghiệm thu đề tài KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển KT-XH vùng DTTS đến năm 2030

08:50 AM 07/07/2020 Lượt xem: 79 In bài viết

TS. Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu ý kiến tại Hội đồng

Đề tài “Nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực (NNL) cho kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đến năm 2030” do TS. Nguyễn Thị Giáng Hương là Chủ nhiệm; Trường Đại học Lao động - Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) là đơn vị chủ trì thực hiện. Mục tiêu tổng quát của đề tài là: Làm rõ kết quả, hiệu quả và tác động của chính sách thu hút NNL cho phát triển KT-XH  vùng DTTS từ đổi mới đến nay; Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách thu hút NNL cho phát triển KT-XH vùng DTTS đến năm 2030.

Từ các kết quả nghiên cứu, Đề tài đưa ra quan điểm hoàn thiện chính sách thu hút NNL cho phát triển KT-XH vùng DTTS là: Nâng cao thể lực, tăng cường sức khỏe người DTTS; Phát triển trí lực; Nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động và thông tin thị trường. Đề tài đã đưa ra nhóm giải pháp về: Quy trình xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá và tổng kết chính sách; Thu hút NNL cho phát triển KT-XH vùng DTTS ngoài khu vực công (chính sách thu hút doanh nghiệp và doanh nhân); Thu hút NNL cho phát triển KT-XH vùng DTTS khu vực công; Điều kiện đảm bảo thực hiện chính sách thu hút NNL... Từ đó, Đề tài đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho từng bộ ban ngành, địa phương để hoàn thiện chính sách thu hút NNL cho phát triển KT-XH vùng DTTS ở Việt Nam.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông - Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đánh giá Ban Chủ nhiệm đề tài đã triển khai nghiên cứu nghiêm túc; các dữ liệu được chọn lọc, phân tích khoa học, đã huy động được nhóm chuyên gia am hiểu lĩnh vực nghiên cứu từ đó góp phần nâng cao được chất lượng các sản phẩm của đề tài.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, TS. Bùi Sĩ Lợi, Chủ tịch Hội đồng đánh giá các nhiệm vụ của Đề tài đã bám sát được nhiệm vụ theo đơn đặt hàng, bao phủ được toàn bộ các nội dung nghiên cứu, sát và đúng với yêu cầu. Ban Chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở. TS. Bùi Sĩ Lợi đề nghị các nội dung phân tích công tác triển khai chính sách cần bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương như đặc điểm, thị trường lao động, khả năng kết nối với các vùng DTTS liên quan; phần giải pháp đề xuất cần được phân nhóm các giải pháp quan trọng, cấp bách; trong đề xuất chính sách cần làm rõ tính dự báo, bám sát theo tinh thần của Nghị quyết số 88 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Nguồn http://cema.gov.vn/

 

 

 

Tin khác