Giới thiệu Ban Chỉ đạo

10:28 AM 08/12/2015 Lượt xem: 61415 In bài viết

DANH SÁCH
Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", Mã số CTDT/16-20

 

 

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị, chức danh khoa học, chức vụ, đơn vị công tác

Phân công trách nhiệm

  1.  

Đỗ Văn Chiến

Ủy viên BCHTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Trưởng ban

  1.  

Lê Sơn Hải

TS. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Phó Trưởng ban thường trực

  1.  

Phạm Công Tạc

TS. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Phó Trưởng ban

  1.  

Hầu A Lềnh

Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thành viên

  1.  

Điểu K'ré

Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương

Thành viên

  1.  

Nguyễn Lâm Thành

TS. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Thành viên

  1.  

Phan Văn Hùng

TS. Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Thành viên

  1.  

Nguyễn Sỹ Tá

TS. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc

Thành viên

  1.  

Nguyễn Cao Thịnh

TS. Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc

Thành viên Thường trực

 
 
 

 

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác