08:51 AM 29/07/2019 Lượt xem: 160
Ngày 26/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ban Dân vận Trung ương tổ chức “Hội thảo giải pháp xây dựng chính sách tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030” nhằm tham vấn, lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, xây dựng và thực thi chính sách dân tộc.