Hội nghị triển khai Công tác hành chính và nghiệp vụ tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20

11:12 AM 03/12/2018 Lượt xem: 970 In bài viết

Sáng 15/11/2018, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị triển khai Công tác hành chính và nghiệp vụ tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20. TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chương trình CTDT/16-20; các chủ nhiệm đề tài, cán bộ làm công tác hành chính, tài chính của các đề tài.

Toàn cảnh Hội nghị

Để thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghiên cứu của các đề tài, UBDT tổ chức Hội nghị nhằm mục đích tập huấn, hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc về công tác hành chính, nghiệp vụ tài chính trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thực hiện và quyết toán đề tài.

Đại biểu dự Hội nghị được nghe các tham luận và thảo luận các nội dung như: Quy trình quản lý các nhiệm vụ của Chương trình KH&CN cấp quốc gia "những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở nước ta đến năm 2030"; một số lưu ý trong công tác hành chính của các đề tài sau khi được phê duyệt, ký hợp đồng cần phải công khai thông tin nhiệm vụ, ghi nhật ký đề tài, xây dựng các báo cáo hành chính của đề tài, xây dựng quy chế chi tiêu của đề tài; hướng dẫn công tác sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Thông qua các văn bản hướng dẫn, các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá cao tầm quan trọng của công tác hành chính, thanh quyết toán và đề xuất các vướng mắc còn gặp phải trong quá trình thực hiện và quyết toán đề tài.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường mối liên hệ giữa Vụ Tổng hợp và Văn phòng Chương trình CTDT/16-20, thư ký hành chính đề tài, chủ nhiệm đề tài, để thông tin kịp thời các Thông tư, Hướng dẫn và giải quyết những khó khăn vướng mắc; Văn phòng Chương trình lập một hòm thư chung để chia sẻ tất cả các thông tin, các hội thảo, các kết quả nghiên cứu nghiệm thu của các đề tài. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng lưu ý bên cạnh tiến độ, chất lượng nghiên cứu vấn đề hành chính, tài chính hết sức quan tâm và cần triển khai sớm. Nâng cao chất lượng các hội thảo, mời các vụ quản lý nhà nước về chính sách dân tộc trong UBDT tham gia để gợi mở, chia sẻ đưa ra các kiến nghị, giải pháp xác đáng.

Tin khác