Hội thảo: “Nhận diện những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc; tác động, hiệu quả của chính sách dân tộc ở các tỉnh miền núi phía Bắc”

08:45 AM 09/10/2020 Lượt xem: 1012 In bài viết

Trong khuôn khổ đề tài CTDT.51.19/16-20 do Văn phòng Chương trình CTDT/16-20 làm cơ quan chủ trì đề tài, Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020,Ủy ban Dân tộc đã phối hợp Trường Đại học Khoa, Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo ”Nhận diện những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc; tác động, hiệu quả của chính sách dân tộc ở các tỉnh miền núi phía Bắc" tại Thái Nguyên

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự chủ trì hội thảo có ThS. Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; TS. Phan Văn Hùng - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Chủ nhiệm Đề tài; GS.TS Đặng Kim Vui - Nguyên Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cùng đại diện lãnh đạo các Ban Dân tộc, Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội, Phòng Bảo hiểm của các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Giang, Tuyên Quang, đại diện các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên....

Đại biểu chủ trì Hội thảo

Tham luận tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học thống nhất khẳng định những thành tựu trong chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói chung và dân tộc ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, nắm bắt được những tồn tại, nảy sinh một số vấn đề bất cập trong đời sống đồng bào dân tộc, do chủ trương chính sách cũng như cách triển khai thiếu phù hợp trước những vấn đề thâm căn cố đế, hoặc do chính sách chưa bắt kịp những tình huống cuộc sống đặt ra. Từ đó đề xuất các chính sách phù hợp với với tình hình và nhu cầu thực tiễn về vấn đề dân tộc thiểu số hiện nay. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận và trao đổi các phiếu tham luận về những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc trong giai đoạn hiện nay; Tác động hai chiều của chính sách dân tộc, đặc biệt là hiệu quả của chính sách dân tộc ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Được biết đây là những vấn đề hết sức quan trọng được đặt ra trong Đề tài Khoa học cấp quốc gia mã số CTDT.51.19/16-20.

TS. Phan Văn Hùng - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu khai mạc Hội thảo

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách cho vùng dân tộc và miền núi, hình thành hệ thống chính sách ngày càng toàn diện và đồng bộ, do nhiều cơ quan Nhà nước ban hành đề cập tới các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh và quốc phòng với nguồn lực đầu tư ngày một nhiều hơn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao dân trí, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh – Thứ trưởng, phó chủ nhiệm UBDT, đồng chủ trì Hội nghị

 

 

 

 

 

Theo TNUS Media

Tin khác