Hội thảo: “Nhận diện những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc; tác động, hiệu quả của chính sách dân tộc ở các tỉnh Nam Bộ”

02:24 PM 27/10/2020 Lượt xem: 1146 In bài viết

Toàn cảnh Hội thảo

Trong khuôn khổ đề tài CTDT.51.19/16-20 do Văn phòng Chương trình CTDT/16-20 làm cơ quan chủ trì đề tài, Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020,Ủy ban Dân tộc đã phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tổ chức hội thảo ”Nhận diện những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc; tác động, hiệu quả của chính sách dân tộc ở các tỉnh Nam Bộ" tại thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự chủ trì hội thảo có TS. Hoàng Xuân Lương - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; TS. Phú Văn Hẳn - Phó viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ;  cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng đại diện phía Nam của Ủy ban Dân tộc, các Ban Dân tộc, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, Phòng Bảo hiểm của các thành phố Hồ Chính Minh, Tây Ninh, Bình Phước, đại diện các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đại diện các chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực dân tộc.......

Tham luận tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học thống nhất khẳng định những thành tựu trong chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói chung và dân tộc ở các tỉnh Nam Bộ. Bên cạnh đó, nắm bắt được những tồn tại, nảy sinh một số vấn đề bất cập trong đời sống đồng bào dân tộc, do chủ trương chính sách cũng như cách triển khai thiếu phù hợp trước những vấn đề cơ bản và cấp bách do chính sách chưa bắt kịp những tình huống cuộc sống đặt ra. Từ đó đề xuất các chính sách phù hợp với với tình hình và nhu cầu thực tiễn về vấn đề dân tộc thiểu số hiện nay. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận và trao đổi các phiếu tham luận về những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc trong giai đoạn hiện nay; Tác động hai chiều của chính sách dân tộc, đặc biệt là hiệu quả của chính sách dân tộc ở các tỉnh Nam Bộ. 

 

 

Tin khác