Họp Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

10:47 AM 10/12/2015 Lượt xem: 25509 In bài viết

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có T.S Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình.

Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 nhằm cung cấp luận cứ khoa học để nhận diện các vấn đề cơ bản mang tính chiến lược và thực tiễn cấp bách liên quan đến DTTS và chính sách dân tộc đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đề xuất phương hướng và giải pháp đổi mới chính sách dân tộc nhằm phát triển bền vững đối với các DTTS ở Việt Nam, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ công tác hoạch định và thực hiện hiệu quả, lâu dài các chính sách dân tộc.

Các thành viên tham dự cuộc họp đã được nghe giới thiệu về dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020; nghe đại diện Văn phòng Chương trình trình bày Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2016. Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin cũng đã giới thiệu trang website dự kiến của Chương trình tại cuộc họp.

Qua các dự thảo, thành viên Ban Chỉ đạo đã tiến hành góp ý, đề xuất: Quy chế của Chương trình cần ngắn ngọn, nêu những quy định và nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo; ấn định thời gian họp định kỳ hằng năm của Ban Chỉ đạo; tham khảo thêm ý kiến của Vụ Pháp chế về Quy chế; phải lên kế hoạch dài hạn cho 5 năm của Chương trình; các nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu, tính chất của Chương trình; cần lên kế hoạch chi tiết cho năm 2016; cần xem xét lại số lượng kế hoạch của Chương trình; xem xét việc tổ chức Hội thảo quốc tế; tổ chức Tọa đàm để xin ý kiến của các chuyên gia...

Các ý kiến cũng cho rằng, website dự kiến của chương trình cần tiếp tục hoàn thiện giao diện và màu sắc; bổ sung bài viết ngắn giới thiệu Chương trình; bổ sung thêm mục các đề tài thực hiện của từng năm; thay các hình ảnh minh họa bằng các tin hoạt động...

Đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình tham gia tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng yêu cầu Văn phòng Chương trình tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện Quy chế tổ chức hoạt động và Kế hoạch của Chương trình; cần có sự quy định rõ ràng về nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo; quy chế cần có sự tham gia góp ý của Vụ Pháp chế; các kế hoạch của Chương trình cần phải đảm bảo về tiến độ, bám sát các mục tiêu của Chương trình; xây dựng kế hoạch chi tiết cho Chương trình; chú ý đến lĩnh vực xin ý kiến chuyên gia... Ban Chỉ đạo dự kiến sẽ tiến hành họp định kỳ hằng năm vào tháng 6 và tháng 12.
Thứ trưởng cũng đề nghị Trung tâm Thông tin hoàn thiện lại trang website; xây dựng tên miền riêng cho trang web của Chương trình; chú ý đến phần giao diện, màu sắc, hình ảnh của trang web; chỉ đăng tải các nội dung có liên quan đến hoạt động của Chương trình; đặt link kết nối với các trang hoạt động có liên quan với Chương trình.

Tiến Đạt

Tin khác