Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia“Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.",; Mã số CTDT.44.18/16-20

09:34 AM 07/04/2021 Lượt xem: 535 In bài viết

Ngày 25/12/2020, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.", mã số CTDT.44.18/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do TS Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm; Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Thành viên trong hội đồng gồm: TS Lê Sơn Hải làm Chủ tịch hội đồng; TS Hoàng Xuân Lương làm Phó chủ tịch hội đồng; GS.TS Đặng Cảnh Khanh và PGS.TS Phạm Quang Hoan làm Ủy viên phản biện và các thành viên khác.

Đến tham dự cuộc họp còn có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại Đạt

Tin khác