Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu giải pháp, chính sách phát triển thể lực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2030."; Mã số nhiệm vụ: CTDT.23.17/16-20

11:55 AM 07/04/2021 Lượt xem: 637 In bài viết

Ngày 26-8-2020, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu giải pháp, chính sách phát triển thể lực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2030.", mã số CTDT.23.17/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do PGS.TS Vũ Chung Thủy làm chủ nhiệm; Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Thành viên trong hội đồng gồm: PGS.TS Tạ Quang Đông làm Chủ tịch hội đồng; TS Hoàng Xuân Lương làm Phó chủ tịch hội đồng; PGS.TS Nguyễn Thanh Đề và PGS.TS Đặng Thị Hồng Nhung làm Ủy viên phản biện và các thành viên khác.

Đến tham dự cuộc họp còn có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại Đạt

Tin khác