Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia "Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây dựng, thực thi pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta."; Mã số nhiệm vụ: CTDT.49.18/16-20

09:36 AM 10/05/2021 Lượt xem: 446 In bài viết

Ngày 12-2-2021, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây dựng, thực thi pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta.", mã số CTDT.49.18/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu làm chủ nhiệm; Viện Nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Thành viên trong hội đồng gồm: TS Lê Sơn Hải làm Chủ tịch hội đồng;GS.TS Phan Trung Lý làm Phó chủ tịch hội đồng; TS Phạm Quý Tỵ và TS Nguyễn Văn Hiển làm Ủy viên phản biện và các thành viên khác.

Đến tham dự cuộc họp còn có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại Đạt

Tin khác