Thông tin kết quả thực hiện đề tài : Hệ thống hóa và đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc của Việt Nam từ năm 1986 đến nay

03:30 PM 18/03/2019 Lượt xem: 1589 In bài viết

THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: “Hệ thống hóa và đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc của Việt Nam từ năm 1986 đến nay”

2. Mã số:  CTDT.06.16/16-20

3. Thời gian thực hiện: 24 tháng, gia hạn 6 tháng

4. Hợp đồng số: 06/2016/HĐ - CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

6. Chủ nhiệm đề tài:  TS. Trịnh Quang Cảnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

7.Thư ký Khoa học:  Ths. Phan Văn Cương

8.Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2018

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 1.965.000.000 đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN: 1.965.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác: 0 triệu đồng

10. Danh sách những người thực hiện

 Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học,      học vị

Cơ quan công tác

1

Trịnh Quang Cảnh

Tiến sĩ

 Nguyên phó Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

2

Lê Ngọc Thắng

PGS.TS

Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc và Thời đại

3

Nguyễn Văn Minh

PGS.TS

Viện trưởng Viện Dân tộc học

4

Hoàng Hữu Bình

Tiến sĩ

Cộng tác viên Trung tâm nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao KH&CN vùng dân tộc thiểu số.

5

Nguyễn Hồng Vĩ

Tiên sĩ

Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc,  Ủy ban Dân tộc

6

Bùi Văn Đạo

PGS.TS

Nguyên Viện trưởng Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

7

Phú Văn Hẳn

PGS.TS

Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

8

Lục Mạnh  Hiển

Tiến sĩ

Phó phòng đào tạo Trường Đại học lao động - xã hội

9

Phan Văn Cương

Ths. NCS

Phó viện trưởng, Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc, Học Viện Dân tộc

10

Ths. Nguyễn Thị Nhiên

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên, Khoa Sau đại học, Học viện Dân tộc

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

1. Thời gian: Tháng 03/2019

2. Địa điểm: Ủy ban Dân tộc

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (file đính kèm )

Tin khác