Nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia “ Nghiên cứu chính sách đặc thù phát triển Kinh tế - Xã hội bảo đảm An ninh, quốc phòng vùng Dân tộc thiểu số khu vực biên giới Việt Nam”

08:16 AM 17/07/2019 Lượt xem: 339 In bài viết

Ngày 13/6/2019 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu chính sách đặc thù phát triển Kinh tế - Xã hội bảo đảm An ninh, quốc phòng vùng Dân tộc thiểu số khu vực biên giới Việt Nam” mã số CTDT.04.16/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn làm Chủ nhiệm, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

 

Thành viên trong hội đồng gồm: TS Trương Xuân Cừ làm chủ tịch hội đồng; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh làm phó chủ tịch hội đồng; ThS.Võ Văn Bảy và TS.Nguyễn Tiến Sỹ làm ủy viên phản biện và các thành viên hội đồng khác.

Đến tham dự cuộc họp còn có đồng chí TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Tất cả các thành viên trong hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại đạt. 

Tin khác