Nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia "Nghiên cứu chính sách dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc ở Việt Nam"

10:05 AM 23/07/2019 Lượt xem: 13562 In bài viết

Ngày 01/6/2019 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia  "Nghiên cứu chính sách dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc ở Việt Nam" mã số CTDT.07.16/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do TS. Nguyễn Đình Cung làm chủ nhiệm, Viện nghiên cứu QLKT TW làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

Thành viên trong hội đồng gồm: PGS.TS  Lâm Bá Nam làm chủ tịch hội đồng; TS. Nguyễn Lâm Thành làm phó chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Phạm Quang Hoan và TS.Vũ Trường Giang làm ủy viên phản biện và các thành viên khác

Đến tham dự cuộc họp còn có đồng chí TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Tất cả các thành viên trong hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại đạt. 

Tin khác