Thông báo điều chỉnh địa chỉ nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vu đợt I (lần 2) năm 2017

02:18 PM 16/12/2016 Lượt xem: 1383 In bài viết

Ngày 21 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Dân tộc đã có Thông báo số 95/TB-UBDT về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đợt I (lần 2) năm 2017 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", Mã số CTDT/16-20.

Để thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ ứng tuyển thực hiện các nhiệm vụ, Ủy ban Dân tộc điều chỉnh địa chỉ nhận hồ sơ về Phòng Văn thư - Lưu trữ, Văn phòng Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Nội dung cụ thể tại văn bản đính kèm 

Tin khác