Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đợt 1 (lần 2) năm 2017 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

02:50 PM 12/06/2017 Lượt xem: 703 In bài viết

Thực hiện quyết định số 641/QĐ-UBDT, ngày 21/11/2016 của bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt 1 (lần 2) năm 2017 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, đặt hàng để đưa ra tuyển chọn, Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ đợt 1 (lần 2) năm 2017.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gửi về: Văn thư, Văn phòng Ủy ban Dân tộc, Tầng 1, Nhà B, Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 16h00 ngày 20/07/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ts. Nguyễn Cao Thịnh, số điện thoại: 08044110.

Toàn văn Thông báo xem tại đây:  Thông báo số 45/TB-UBDT

Hướng dẫn xây dựng hồ sơ tuyển chọn: HD XAY DUNG HO SO.doc

Quy định về hồ sơ tuyển chọn: QUY DINH VE HO SO TUYEN CHON.rar

Các biểu mẫu xây dựng hồ sơ: cacbieumau.rar 

Tin khác