Danh bạ liên lạc chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020

10:29 AM 10/04/2017 Lượt xem: 3053 In bài viết

 

VỤ TỔNG HỢP, ỦY BAN DÂN TỘC
1 Ông Nguyễn Sỹ Tá TS. Vụ trưởng  0908806688
2 Ông Nguyễn Cao Thịnh TS. Phó Vụ trưởng  0948693458
3 Ông Chu Quốc Tú CN. Chuyên viên 0915261559
VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH CTDT/16-20
1 Ông Nguyễn Văn Huân Ths.NCS Chánh Văn phòng 0934426969
2 Bà Mao Tiết Hiếu Kế toán trưởng 0917551569
3 Ông Nguyễn Phùng Quân Ths.NCS Chuyên viên 02437349805
4 Bà Nguyễn Thị Nguyệt  CN. Chuyên viên 01677534524
5 Bà Bùi Thị Hà Thu CN. Chuyên viên 0901798891
6 Bà Phạm Thị Giang CN. Chuyên viên 01688735633
7 Bà Trần Thị Minh Thu CN. Chuyên viên 0914402902
8 Ông Hoàng Minh Đức CN. Chuyên viên 012565455555
       
CHỦ NHIỆM CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
1 PGS.TS Bế Trung Anh Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc. 0932363066
2 PGS.TS Trần Hậu Học viện Chính trị khu vực I 0913506539
3 PGS.TS. Phạm Quang Hoan Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc. 0912572567
4 PGS.TS. Lâm Bá Nam Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội. 0912390354
5 TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0912366637
6 PGS.TS Phạm Bích San Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển, Liên Hiệp các hội KH&KT Việt Nam 0912023019
7 TS. Trịnh Quang Cảnh Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc 0984663439
8 TS. Nguyễn Đình Cung Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 0913571596
9 Gs.TS Nguyễn Đình Tấn Viện Xã hội học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 0912636069
10 PGS.TS Lê Văn Lợi Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 0912634786
11 PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà Học viện Khoa học Xã Hội 0912615860
12 PGS.TS Nguyễn Linh Khiếu Tạp chí Cộng sản 0913525239
13 GS.TSKH Phan Xuân Sơn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 0904153125
14 TS. Hoàng Hữu Bình Viện chiến lược và Chính sách dân tộc, Học viện Dân tộc 0912733674
15 TS. Phú Văn Hẳn Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 0903781639
16 PGS.TS Văn Đức Thanh Trung tâm nghiên cứu Quyền con người 0983026458
17 TS. Nguyễn Đình Hòa Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 0917376727
18 GS.TS Đặng Kim Vui Đại học Thái Nguyên 0913384277
19 TS. Lương Văn Khôi Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 0929315543
20 PGS.TS Đỗ Thị Hải Hà Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 0903969489
21 PGS.TS Vũ Chung Thủy Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 0912093395
22 PGS.TS Đào Thị Ái Thi Viện Đào tạo và Phát triển nguồn Nhân lực 0982953769
23 TS. Nguyễn Thị Giáng Hương Trường Đại học Lao động - Xã hội 0912349192
24 GS.TS Nguyễn Hữu Minh Viện Nghiên cứu gia đình và Giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 0903267764
25 PGS.TS Nguyễn An Ninh Viện chiến lược và Chính sách dân tộc, Học viện Dân tộc 0912245986
26 GS.TS Mai Ngọc Cường Đại học Kinh tế Quốc dân 0913233989
27 TS. Nguyễn Thị Lan Anh Đại học Thái Nguyên 0916258995
28 PGS.TS Nguyễn Bình Định Viện Âm Nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 0904391748
29 TS. Nguyễn Văn Dũng Học Viện Dân tộc 0989140525
30 TS. Trần Thị Ngọc Anh Viện nghiên cứu xã hội và nhân văn miền núi, trường Đại học sư phạm, đại học Thái Nguyên 01663869188
       

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác